You are currently viewing Тридесетият международен младежки форум в Сеул

Тридесетият международен младежки форум в Сеул

„Приобщаване и социална включеност: споделена визия на младежта за локална, национална и глобална общност“ – под този надслов премина Тридесетият международен младежки форум, който се проведе между 16. и 23. юли в Сеул. Домакин на Форума бе Националният съвет на младежките организации в Корея, в партньорство с Корейската образователна асоциация по психология, а спонсори на събитието бяха Министерството на джендър равенството и семейството на Република Корея, Световната асамблея на младежта и Азиатският младежки съвет. Участие в него взеха 179 младежи от 54 държави, преминали успешно процеса по кандидатстване и подбор.

 Българската делегация

България бе представена от една от най-многобройните делегации – нейни членове бяхме Надежда Илиева, Радослав Георгиев, Янислава Александрова, Николай Николов и Любослава Христова.

 Церемония по откриването

Участниците от цял свят се събраха в Сеул, за да споделят своите знания, да обменят идеи и добри примери и да разширят своите хоризонти по отношение на темата за социалната приобщеност и включеност, която засяга широк спектър от социални и политически проблеми в съвременните общества. От една страна, тя е свързана с хората с увреждания и начина, по който те биват третирани в обществото, както и достъпа, който им е предложен (или отказан) до обществени услуги, водещи роли и активно участие в социалния живот. От друга страна, тази тема извежда на повърхността проблема за различните малцинствени групи в неравностойно положение, базирани на вяра, етническа принадлежност, икономическо състояние, сексуална ориентация и т. н., и начините, по които те биват репрезентирани в официалните документи и правни регулации, в медиите и социалните митологии – проблем, който попада в спектъра на мултикултурализма, национализмите и миграциите. Но в най-широк смисъл темата повдига въпроса за това, как отделният индивид или обществото като цяло се отнасят към „Другите“ – онези, които са родени „по-различни“ или смеят да изберат по-необичаен начин на живот.

 Работни групи

Форумът постави акцент върху значимостта на тези въпроси в съвременния глобален свят, както и на необходимостта от активна позиция на всеки един отделен член на световната общност. Неговата програма предложи серия лекции от водещи преподаватели от различни корейски университети, разделени в три основни подтеми: „Образование и младежки дейности“, „Роли и задачи на медиите“ и „Изучаване на универсалния дизайн за социално приобщаване“.

 Дискусионна група „Н“: участници от България, Корея, Афганистан, Монголия, Филипини и др.

След тях всички участници бяхме разделени на 9 отбора по 20 човека, с които трябваше заедно да се включим в ежедневни дискусии, за да обменим информация за своите държави, за проблемите и добрите примери в тях, да споделим идеи за ценностите, които вярваме, че трябва да ни обединяват и ръководят по пътя към справянето с проблемите на социалната изолация и разделение. Крайната цел на тези занимания се състоеше в това, да бъдат идентифицирани и анализирани проблемите, след което да бъдат предложени конкретни решения и планове за действие, които да бъдат обобщени, формулирани и представени пред всички участници и гости на Форума.

 По време на дискусии

Отвъд академичните занимания богатата програма на Форума включваше разнообразни събития, целящи да насърчат междукултурното общуване, взаимодействието и съвместната работа. Така например по време на вечерта на „Глобалното село“ всеки участник трябваше да представи своята култура през народни носии, традиционна кухня, характерни игри и забележителности, но не като самобитен феномен, а като хармонична част от общото цяло. За целта бяхме разпределени в отбори от по 5 човека, всички представители на различни държави, и съвместната ни задача беше да си помогнем така, че да представим страните си заедно по възможно най-добрия начин. В разнообразната и пъстра празнична атмосфера на вечерта нямаше как да не се почувстваме истински граждани на света.

 „Глобална общност“: представители от България, Судан, Украйна и Корея
 Международен турнир по „Черен Петър“: Афганистан – България

Не на последно място, всички тези събития се случваха на фона на гостоприемната Корея, която всички нямахме търпение да опознаем колкото се може повече и по-отблизо. Организаторите бяха предвидили цял ден, посветен само на посещения на знакови туристически места в Сеул като Националния музей на Корея, Двореца Чангдок и Сеулската телевизионна кула “N”.

Екскурзия до Двореца Чангдок

Освен това всеки отбор имаше възможност да се запознае с по един от водещите центрове на Сеул, работещи в сферата на социалната включеност и приобщаване като Центъра за универсален дизайн Пьонгтек. В Творческия младежки център за бъдещо кариерно развитие “Seoul CoLab for 7 Generations”“ имахме възможност да се включим в урок по бразилски традиционни барабани или по паркур, докато в Младежкия медиен център на Сеул SSRONET, предпочитано студио от знаменитости като Шиуон от Super Junior например,  изпробвахме как се прави професионална фотосесия.

Урок по бразилски барабани

Но през всеки свободен час в края на деня, след препълнения график, колкото и изморени да бяхме, всички плъзвахме из артериите на града, примамени от обсипаните със светлини стръмни улички на Мьонгдонг и заразяващата атмосфера на уличните представления в Хонгде, от стаите за караоке и уличните барове, заредени със соджу с различни вкусове (корейска алкохолна напитка, наподобяваща ракия или водка), от кафенетата, препълнени с всякакви варианти на разхлаждащо пингсу (корейски традиционен десерт от настърган лед и паста от червен боб), или просто изкушени да се полюбуваме на алеите и мостовете на реката Хан. Повече за всички тези преживявания – очаквайте в следващите статии!

Мултикултурна компания от Шри Ланка, Аржентина, България и Азербайджан се отправя на среднощна разходка

Вашият коментар